Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

13 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie – RODO), informujemy, że:

    1. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko w  następujących celach:

 1. nawiązywania i realizacji umów,

 2. wywiązania się z obowiązków nałożonych regulacjami prawa podatkowego i bilansowego,

 3. realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na:

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umów,

 • prowadzeniu bazy kontaktowej stałych kontrahentów.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

    1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Skontaktować można się z nami listownie na adres: ul. Dworcowa 47D, Golina, 63-200 Jarocin, w formie elektronicznej (e-mail): rodo@zmb.pl oraz telefonicznie 62 7470930.

    2. Będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także numer telefonu.

    3. Do Twoich danych dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, to jest spółki z nami współpracujące oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi.

    4. Wskazane dane będą przechowywane i przetwarzane w okresach wymaganych dla dochodzenia roszczeń oraz wynikających z przepisów prawa podatkowego i bilansowego dotyczących przechowywania dokumentacji i prowadzenia księgowości. Twoje dane kontaktowe umieszczone w bazie stałych kontrahentów, będą w niej przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

    5. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;

 • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali;

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że:

 1. mamy Twoje nieprawidłowe dane lub

 2. przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych wolisz skorzystać z  ograniczenia przetwarzania lub

 3. dane nie są nam już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, ale nie żądasz ich usunięcia, ponieważ są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej celach. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Wtedy przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:

a) w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

b) Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Spowoduje to zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych we wskazanym powyżej celu.

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

 • W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie Twoich uprawnień możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@zmb.pl

    1. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy/umów.

    2. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Read More

Aktualności rozwinięcie…

18 stycznia 2016
/ / /
Comments Closed

...W dniach od 16 do 20 Pażdziernika 2016r FIRMA BIERNACKI  brała udział w Międzynarodowych Targach Spożywczych - Sial Paris 2016. To jedne z największych i najbardziej prestiżowych targów rolno-spożywczych na świecie. W tym roku zgromadziło się ponad 6 tysięcy wystawców ze 106 krajów oraz ponad 155 tysięcy zwiedzających z 200 państw. Firma nasza aktywnie uczestniczyła w bogatym programie Targów mianowicie w konferencjach, debatach oraz panelach dyskusyjnych poświęconych tematyce odżywania, zdrowia, zrównoważonego rozwoju, budowania relacji z klientem, innowacji i nowych trendów w branży. SIAL. Paryż to doskonała sposobność do nawiązania kontaktów biznesowych z przedstawicielami całego świata bowiem tutaj spotyka się największa wspólnota sektora spożywczego na świecie…
TAK WIĘC NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ LIDERA WŚRÓD PRODUCENTÓW WOŁOWINY FIRMY BIERNACKI

[supsystic-gallery id=16]

 


...W dniach od 4 do 7 Maj 2016r FIRMA BIERNACKI uczestniczyła w Międzynarodowych Targach FOOD AFRICA CAIRO 2016 dzięki współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Marketingu Ambasady Rzeczypospolitej w Kairze

Afrykański rynek żywności, oparty głównie na imporcie, to jeden z największych rynków na świecie, o obrotach sięgających 4 miliardów USD rocznie

Firmy, które chcą znaleźć się w gronie najważniejszych graczy na tym istotnym rynku, uważają FOOD AFRICA CAIRO  jako obowiązkową pozycję w swoim kalendarzu imprez biznesowych. Tak więc nie mogło zabraknąć Firmy Biernacki niekwestionowanego lidera wśród producentów wołowiny w Polsce..

Podczas trwającej 4 dni imprezy, nasza drużyna spotkała się między innymi z przedstawicielem Kościoła Koptyjskiego społeczności bardzo zainteresowanej zakupem wołowiny marki Biernacki. Wzięliśmy również udział w spotkaniach B2B zaaranżowanych przez Wydział Promocji Handlu i Marketingu przy Abasadzie RP w Kairze, z głównymi importerami egipskiej branży mięsnej, z wieloma z nich od dawna prowadzimy ożywioną współpracę...

Wraz z Przedsiębiorcami Egipskimi odwiedziliśmy w Kairze giełdę spożywczą Obour Cairo oraz sieć handlową Kazyon

Promując wołowinę z Polski, aktywnie uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych jak i wykładach dotyczących zagadnień związanych ze światowym rynkiem mięsa wołowego

Biorąc udział w najważniejszych eventach spotkaliśmy się z z wieloma hurtownikami, dystrybutorami i innymi specjalistami z branży rynku wołowego... tak by ciągle umacniać i rozwijać naszą obecność w tej części świata...


1

2

3

4

5

6

7

8

9


...W dniach od 8 do 11 Marca 2016r odbyła się 41 edycja Międzynarodowych Targów Żywności FOODEX JAPAN 2016 impreza organizowana jest między innymi przez organizację Japan Management Association, Japan Hotel Association, Japan Ryokan & Hotel Association.
Patronat nad imprezą objęły między innymi Ministry of Foreign Affairs of Japan, Ministry of Health, Labour and Welfare, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Swoje ofertę prezentowało ponad 3 tysiące wystawców w tym również Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki reprezentując Polski Rynek Wołowiny. Na targach pojawiło się ponad 75 tysięcy zwiedzających.


... jak stwierdziła Emilia Osuch Manager firmy "Biernacki" ds. rynków zagranicznych

...uczestnictwo w tak prestiżowej imprezie jest konieczne dla Przedsiębiorstwa, które chce trwale zagościć na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu…
...przeprowadzone rozmowy z licznymi kontrahentami rokują bardzo pozytywnie na dalszą współpracę… umacniają pozycję naszej Firmy na rynkach wołowiny w tej części świata...

 

Foodex 2016

 

2

3

4

5

6

 

7

8

9

a

Read More

Aktualności

7 grudnia 2015
/ / /
Comments Closed

1 grudnia 2015r. nasze przedsiębiorstwo gościło  właścicieli i kadrę zarządzającą z amerykańskiej sieci restauracyjnej  TGI FRIDAY’S. Swoją obecnością zaszczycił nas również właściciel oraz jego pracownicy z firmy Rastelli Foods Group ze Stanów Zjednoczonych, grupa która zajmuje się dystrybucją naszej wołowiny do sieci TGI FRIDAY’S na całym świecie. Nasi goście zwiedzili zakład zapoznając się z cały procesem technologicznym, następnie  wzięli Oni udział w panelu dyskusyjnym, na którym poruszono między innymi problematykę żywności genetycznie modyfikowanej, strategię rozwoju branży producentów mięsa wołowego oraz  ogólnej kondycji rynku w obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie.

W kuluarach nasi goście szczególnie podkreślali nowoczesną linie technologiczną jaką dysponuje zakład spełniającą wszystkie światowe standardy  oraz to że nasza wołowina jest produktem wysokiej jakości  wolnym od antybiotyków, hormonów i nie jest genetycznie modyfikowana. Zdaniem uczestników spotkania, to wszystko sprawia, iż Zakład Przemysłu Mięsnego “Biernacki” postrzegany jest jako lider wśród producentów wołowiny w tej części Europy.

 

 

 

Read More