Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie – RODO), informujemy, że:

    1. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko w  następujących celach:

 1. nawiązywania i realizacji umów,

 2. wywiązania się z obowiązków nałożonych regulacjami prawa podatkowego i bilansowego,

 3. realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na:

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umów,

 • prowadzeniu bazy kontaktowej stałych kontrahentów.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

    1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Skontaktować można się z nami listownie na adres: ul. Dworcowa 47D, Golina, 63-200 Jarocin, w formie elektronicznej (e-mail): rodo@zmb.pl oraz telefonicznie 62 7470930.

    2. Będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także numer telefonu.

    3. Do Twoich danych dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, to jest spółki z nami współpracujące oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi.

    4. Wskazane dane będą przechowywane i przetwarzane w okresach wymaganych dla dochodzenia roszczeń oraz wynikających z przepisów prawa podatkowego i bilansowego dotyczących przechowywania dokumentacji i prowadzenia księgowości. Twoje dane kontaktowe umieszczone w bazie stałych kontrahentów, będą w niej przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

    5. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;

 • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali;

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że:

 1. mamy Twoje nieprawidłowe dane lub

 2. przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych wolisz skorzystać z  ograniczenia przetwarzania lub

 3. dane nie są nam już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, ale nie żądasz ich usunięcia, ponieważ są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej celach. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Wtedy przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:

a) w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

b) Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Spowoduje to zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych we wskazanym powyżej celu.

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

 • W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie Twoich uprawnień możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@zmb.pl

    1. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy/umów.

    2. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij