Działalności związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Działalności związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Wykonywana przez Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki SP z o.o. działalność, związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie wywiera negatywnego wpływu na osoby z ogółu ludności oraz nie powoduje uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.