ĆWIERĆ PRZEDNIA Z ŁATĄ – JAŁÓWKA

ĆWIERĆ PRZEDNIA Z ŁATĄ – BYK

ĆWIERĆ PRZEDNIA BEZ ŁATY – JAŁÓWKA

ĆWIERĆ PRZEDNIA BEZ ŁATY – BYK

PISTOL 3 ŻEBERA – JAŁÓWKA

PISTOL 8 ŻEBER – JAŁÓWKA

PISTOL 8 ŻEBER – BYK

PISTOL 3 ŻEBRA – BYK

KULA – JAŁÓWKA

KULA – BYK