ROSTBEF Z KAPĄ

ROSTBEF DO BŁONY

ROSTBEF PAD

ROSTBEF Z ANTRYKOTEM I POLĘDWICĄ

ROSTBEF Z POLĘDWICĄ

ROSTBEF Z KOŚCIĄ

POLĘDWICA Z WARKOCZEM

POLĘDWICA BEZ WARKOCZA

T-BONE

T-BONE STEK